The Summon of the Age

04_projektbastugatan streetviewProjekt Bastugatan

 

För projektbeskrivning i sin helhet skriven av mig och Sun Tianyi och en sammanfattning av inbjudande konstnärers verk och CV:
KLICKA PÅ DENNA LÄNK

 

Samarbetsprojektet ”The Summon of the Age” grundar sig ur flera möten med curatorn Tianyi Sun under min tid i Beijing nu i mars 2019. Tianyi introducerade mig för olika konstsammanhang och jag fick möjligheten att träffa flera lokala konstnärer och curatorer.
Under våra samtal uppstod en angelägenhet av att visa unga, kinesiska konstnärer för en svensk publik. Vi upplevde att det finns en allt större okunskap (och kanske ointresse) i västvärlden av att visa konst av framförallt unga kinesiska konstnärer, trots att konstvärlden har blivit allt mer globaliserad och rörlig.

Därför bygger vårt samarbete på ett ömsesidigt utbyte mellan mig som konstnär och Tianyi som curator där vi tillsammans tar fram en grupputställning genom pågående samtal och mejlkonversationer.
I min roll som konstnär och inbjudande part till ”Projekt Bastugatan” vill jag ge en plattform för att visa unga intressanta konstnärskap från Kina. Tack vare mina många tidigare möten med den kinesiska konstscenen har mitt intresse vuxit allt mer och har insett ett behov för att visa kinesisk samtidskonst.

Därför hoppas jag på tillfället och stödet att kunna bidra till minska detta tomrum på den svenska konstscenen. Tianyi har genom sin research omsorgsfullt tagit fram ett urval av konstnärer som hon upplever arbetar utifrån perspektivet och erfarenheten av att som ung konstnär leva och verka i detta nuvarande politiska system, 70 år efter bildandet av ”Folkrepubliken Kina”.

Trots de stora ekonomiska framgångarna och ett allt mer öppnare och bättre liv för många kineser, kvarstår fortfarande stora inskränkningar vad gällande yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Kommer Kina lämna en 40 årig period av reformer och tillväxt och gå mot ett mer slutet land?
Hur kommer en ung generation kineser, som är en av de mest digitaliserade och resande, förhålla sig till en eventuell tillbakagång? Flera av Tianyi’s utvalda konstnärer relaterar till dessa frågor på ett eller annat sätt i deras verk och konstnärskap.

 

01_windowÖversiktsbild på förgående utställning som jag kurerade på Projekt Bastugatan, 2018